නවීන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ ශ්‍රී ලාංකීය පාරිභෝගික ජනතාවට නවතම අත්දැකීම් හදුන්වාදීමේ පුරෝගාමියා වූ ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්, බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් online මිලදී ගැනිමේ සේවාවද ප්‍රථම වරට හදුන්වා දෙන්නේ මහත් ආඩම්බරයෙනි. புதிய தொழிநுட்ப முறைமைக்கு அமைய எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய அனுபவத்தினை அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் டேவிட் பீரிஸ் மோட்டார் கம்பனி (பிறைவட்) லிமிடட் ஆகிய நாம், பஜாஜ் பார்ட்ஸ் online விற்பனை சேவையினை முதல் முதலில் அறிமுகப்படுத்துத்துவதில் பெருமையடைகின்றோம்.
ඔබේ බජාජ් වාහනයත්, ඔබත් මෙන්ම පවුලේ ආදරණීයයන්ගේ ජීවිතවල වටිනාකමත් කිසි විටෙක අවතක්සෙරු නොකරන්න. බාල පාර්ට්ස් යෙදීමෙන් සිදුවන්නේ ඔබ නොදැනුවත්වම වටිනා ජීවිත රැසක් අනතුරේ හෙලීමකි. සැම විටම වගකීමක් සහිත අලි පැංචා ලකුණ ඇති බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් පමණක්ම යොදන්න. பஜாஜ் வாகனம் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்திலுள்ள அன்புக்குரியவர்களின் வாழ்க்கையினை ஒருபோதும் குறைத்து எடை போடவேண்டாம். போலி உதிரிப்பாகங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பெறுமதியான வாழ்க்கையினை ஆபத்துக்குள்ளாக்க வேண்டாம். ஆகவே எப்போதும் யானை குட்டி இலட்ச்சினையுடன் வரும் உயர் தர பஜாஜ் ஜெனுயின் பார்ட்ஸ் மட்டுமே பயன் படுத்துங்கள்.
සැම විටම ඔබ අන් අයගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ උසස්ම තත්ත්වයේ ගුණාත්මක බවින් ඉහළම දේ නොවේද? එලෙසින්ම ඔබත් ඔබටම අවංක වන්න. හදවතින්ම ජෙනුයින් වී ජෙනුයින් වැඩ කරන්න. ජෙනුයින් වෙන්න - ජෙනුයින් ගන්න. எப்பொழுதும் அனைவரினதும் எதிரிபார்ப்பு ஜெனுயினாக உயர் தரத்தில் இருப்பதல்லவா? ஆகவே நீங்கள் மனதாலும் ஜெனுயினாக வேலை செய்யுங்கள். ஜெனுயினாகுங்கள் - ஜெனுயின் வாங்குங்கள்

Contact Us

David Pieris Motor Company (Pvt) Ltd 120, 120A, Pannipitiya Road, Battaramulla, Sri Lanka www.dpmco.com
Get directions